Nya generationens koncernrapportering för svenska marknaden

2019-03-20

Vi står utan tvekan inför ett generationsskifte på systemmarknaden för koncernrapportering. Frågan är bara när? Valet av ny lösning är långt ifrån självklart. Det fi nns inget facit att följa som kommer att passa alla aktörer. Men klart är att ett systembyte är ett omfattande projekt som bör planeras i god tid.

Den nya generationens koncernrapportering

Systemmarknaden för koncernkonsolidering/rapportering har under de senaste 15–20 åren dominerats av ett fåtal större internationella IT-leverantörer. SAP, Oracle Hyperion och IBM Cognos täcker en överväldigande del av den svenska börsens storbolag vilket även gäller internationellt. Svenska Aaro har lyckats bryta sig in på marknaden och är i dag leverantör till några av våra större företag.

Marknaden har varit relativt stillastående under de senaste 8–10 åren då en majoritet av bolagen bytte system under 2000-talets första decennium när Hyperion och Cognos lanserade nya produkter samt att Outlooksoft (i dag SAP BPC) gjorde sitt inträde på marknaden. Den fortsatta utvecklingen domineras framgent av två frågor:

  1. Tekniskt – On Premises eller Cloud
  2. Funktionellt – Plattform eller Point Solutions

 

On premesis to cloud

Sedan ett par år driver mjukvarujättarna en tydlig agenda att få kunderna av att lämna äldre applikationer som driftas i egna IT-miljöer (On-premises) mot att i stället använda molnbaserade tjänster (Cloud). Konsekvenserna är stora, för att inte säga enorma, inom framförallt ERP då ett byte till en molnbaserad tjänst i princip betyder en helt ny lösning med ett nytt projekt och därmed relaterade kostnader. För koncernrapportering är konsekvenserna de samma om än dock i något mindre omfattning.

 

”Flertalet av de stora koncernerna kommer mer eller mindre tvingas att byta system.”

 

Flera av de stora leverantörerna har flyttat utvecklingen från de äldre On-Premises lösningarna och fokuserar i stället på nya molntjänster vilket innebär att de tidigare lösningarna har fått ett slutdatum. Således är det troligt att se ett generationsskifte och flertalet av de stora koncernerna kommer mer eller mindre att tvingas att byta system. En inte osannolik utveckling är att en majoritet av bolagen kommer att byta system inom tre till fem år.

Redan i dag finns ett antal initiativ att byta ut de äldre applikationerna inte minst drivet av de höga kostnaderna för uppgraderingar och drift. Självklart är detta också drivet av den interna IT-strategin. Även om flytten till molnet går något trögare än vad mjukvarubolagen vill är utvecklingen svår att stoppa.

Sannolikt blir det så att förr eller senare kommer få applikationer ligga kvar hos den interna IT-avdelningen. Således bör det ligga i varje CIOs intresse att se över hur, när och vilka applikationer som ska bytas mot molntjänster.

I en våg av uppköp för cirka 15 år sedan konsoliderades marknaden och bolag som Hyperion och Cognos förvärvade ett antal produkter för att erbjuda ett bredare utbud av applikationer relaterade till CFO-office, allt från integrationsmotorer, koncernrapportering, budgetapplikationer och rapportgeneratorer.

Bolagen gick till marknaden med budskapet att det var en plattform med väl integrerade produkter men under ytan var det dock separata produkter med stora utmaningar vad gäller underhåll och utbyte av data.

Först ut blev Outlooksoft (numera SAP BPC) att erbjuda en produkt som hanterade både konsolidering och budget, dock har SAP bytt strategi och lanserar nu separata produkter (se SAP längre ner). Det har nu kommit nya produkter och nya leverantörer som de facto levererar en plattform (en produkt) som hanterar ett brett spann av funktionalitet som koncernrapportering, budget och planering, integration, operativ rapportering, IFRS 16 etc.

Frågan är dock om marknaden har accepterat behovet av en gemensam plattform eller ser separata lösningar för separata processer. Svaret är inte självklart utan vi ser fortfarande upphandlingar där fokus ligger på endast en process men även upphandlingar som kravställer mot en heltäckande plattform.

 

Leverantörer

I mitten av 1980-talet var Hyperion i princip ensamma, men med tiden har allt fler leverantörer dykt upp. Det finns i dag ett tiotal med fullvärdig funktionalitet för koncernredovisning, vissa med mer fokus på lokala marknaden medan andra har ett globalt fokus. Nedan beskrivs kort några av de större leverantörerna och framförallt två nya som just nu ser ut att utmana de stora drakarna.

 

Onestream

Bolaget grundades av avhoppare från Oracle Hyperion och har sedan ett antal år visat en stark tillväxt, både i USA och i Europa. Första kunden i Norden blev Maersk och de har nu även etablerat sig i Sverige. Lösningen erbjuds som både On-Premises och Cloud och har en tydlig kombination av både koncernrapportering och budget/planering samt ytterligare funktionalitet i plattformen.

 

Tagetik

Grundat i Italien och har haft en stark tillväxt i både USA och Europa. Har de senaste åren plockat ett flertal kunder i Norden och Sverige. Komplett plattform med stark funktionalitet för både budget/planering och koncernrapportering men även annan funktionalitet, erbjuds både som On-Premises och Cloud

 

Oracle

Hyperion Financial Management (HFM) lanserades 2001 och är i dag den dominerande lösningen bland börsens Large-Cap bolag. Oracle har dock meddelat att den nu gällande versionen 11.2 sannolikt är den sista, men de säger samtidigt att ambitionen är att fortsätta att stödja On-Premises kunderna i ytterligare cirka tio år. Oracle fokuserar nu i stället på Enterprise Performance Management (EPM) Cloud. En bred plattform inklusive funktionalitet för koncernrapportering (FCCS) som har funnits på marknaden ett par år och som nu har sin första kund för koncernrapportering i Sverige. Lösningen erbjuds enbart som Cloud.

 

SAP

SAP S/4HANA for Group Reporting lanserades nyligen och kommer sannolikt på sikt att ersätta BPC. Den framtida utvecklingen är dock något otydlig i dagsläget vad gäller BPC (On-Premises) som fortfarande säljs och har en solid kundbas i både Sverige och Europa.

 

IBM

Genom Cognos förvärv av Frango och IBMs förvärv av Cognos hamnade Cognos Controller slutligen hos den amerikanska mjukvarujätten. IBM har flyttat produktutvecklingen från Sverige och någon efterföljare till Controller finns inte men produkten finns tillgänglig som molntjänst.

 

Sammanfattning

Slutligen kan konstateras att det börjar bli dags att se över vägen framåt. Befintliga lösningar kommer att supportas ett antal år till men att byta är ett omfattande projekt vilket bör planeras i god tid. Att vi står inför ett större generationsskifte råder det knappast något tvivel om, frågan är bara när. Samtidigt är inte valet av ny lösning självklar då vissa applikationer nyligen är lanserade och därmed förknippade med de utmaningar det innebär, andra har produkter som troligen ser slutet på livscykeln. Tagetik och Onestream är väletablerade i Europa och USA, men har än så länge inte ersatt någon av de stora HFM/Cognos Controller/SAP-BPC kunderna i Sverige. Frågan som också kan ställas är om nischleverantörer med fokus på ett smalare område lyckas bättre än de stora mjukvarubolagen?